4 Nejdůležitější hodnoty, které mají být předány jejich dětem


4 Nejdůležitější hodnoty, které mají být předány jejich dětem

Sex a Vztah vzdělání je jedním z nejdůležitějších aspektů lidského života. Pokud jste rodič, matka, babička nebo učitelka, zeptejte se sami sebe, co musíte předat dětem. V dnešním článku bychom rádi, abyste zvážili tyto čtyři základní hodnoty.

1. Soucit

Co by mohlo být důležitější než schopnost postavit se do pozice jiné osoby? Takže lépe rozumíte sobě a ostatním tím, že budujete svůj život na vzájemném respektu, štěstí a harmonii. Pochopit, že vaše jednání může poškodit ostatní a zabránit škodám ostatním, je nesmírně důležité.

Soucit umožňuje lidem budovat skutečné přátelství, respektovat své partnery a v budoucnosti být spokojeni s ostatními lidmi. Uvědomujíc si, že ostatní lidé také cítí strach, radost, úzkost nebo hanba, pomáhá zlepšovat naši společnost.

A pochopit, že to, co děláme, může ublížit druhým, a tím nás více respektuje jejich emocí. Tato hodnota stojí za to vychovávat ty, kteří nás obklopují.

2. Skromnost

Je důležité, aby děti zjistily, že nejsou lepší než ostatní. Nemusí se chlubit před ostatními, bez ohledu na to, co mají. Skromnost nám umožňuje spokojit se sami, protože se učíme oceňovat nejjednodušší věci, které jsou podstatně důležitější v životě.

Skromný postoj k životu vám pomůže získat realističtější pohled na věci a lidi kolem vás. K dosažení tohoto cíle, ne Obklopte se materiální věci nebo věci, učit své děti, že vše, co v životě vyžaduje úsilí, a že malé a nepodstatné věci jsou nejdůležitější. Skromnost v životě má nenahraditelný význam, který si vždy pamatujeme, když vychováváme děti. Proč je neučíte?

3. Odpovědnost

Zodpovědnost je něco, co se s dítětem bude vyvíjet v průběhu času, ale může být instilováno od raného věku. Když děti vyrostou, naučí se být zodpovědné za jejich každodenní aktivity a zestárnou.

zodpovědný přístup pomáhá jim stát se lepšími lidmi, lepší studenti, lepší rodinné a nejlepší přátelé ... takže instiluje silné vztahy a hodnoty.

Učte je, že jsou důležité věci v životě, za které stojí za to bojovat, a proč je důležité být zodpovědní a vždy se snažit zlepšit. Měli by vědět, že každé slovo, které mluví, má smysl, jak doslovné, tak skryté.

4. Sebehodnocení


sebeúctu - velmi důležitá hodnota, která bude tvarovat život vašeho dítěte od prvního dne. Udržujte je a chválte je, povzbuzujte je, aby uspěli a dali pokyny, aby jim pomohli poučit se z chyb.

Povzbuďte chování tím, že prokážete, co od nich chcete, a tlačte je, abyste riskovali s důvěrou a věděli jste, že selhání není špatné; díky vlastnímu úsilí mohou něco dosáhnout. L

juin, který má vysoké sebevědomí, silné a méně pravděpodobné, že ublíží ostatním, pokud jsou s nimi spokojenější. Děti si zaslouží tento pocit a toto je něco, co jim můžete pomoci zlepšit.

Nezapomínejte, že k tomu, abyste tyto klíčové hodnoty vštípili, je to právě ty, kdo musí dát dobrý příklad. Buďte konzistentní, pečliví a aktivní a pro své děti projevíte velkou lásku.


Objetí - vše, co je potřeba léčit duši

Objetí - vše, co je potřeba léčit duši

Sex a vztahy My všichni potřebují obejmout. Dělají nám cítit lépe, zbavit stresu a dát pocit lásky. To je důležité nejen, aby vás někdo držel, ale pryhortaly někoho. Někdy je objetí - je vše, co je potřeba léčit duši. Je to způsob, jak vyjádřit náklonnost, pochopení, lásku a podporu . Objetí jako říkat „všechno dobré“, „Jsem tady s vámi“ - slova, která jsou někdy nezbytné pro každého.

(Sex a vztahy)

Nemožné být perfektní pro každého

Nemožné být perfektní pro každého

Pro některé lidi, co uděláte, nikdy je nebude schopno uspokojit. Někteří vás dovedou věřit, že jste poražen, i když tomu tak není. To je falešná situace , zvláště pokud osoba, která má pro vás velké očekávání, je členem rodiny nebo partnera. Tyto typy osobností mají zvláštní účel: ovládat lidi podle jejich přísných hodnot.

(Sex a vztahy)