Dobří lidé nikdy nevědí, že ostatní mají latentní úmysly


Dobří lidé nikdy nevědí, že ostatní mají latentní úmysly

Někdy děláme nevinné chyby. nevidí skryté plány nebo záměry, maskované sobectví a faleš, zabalené v dobrých skutků druhých, Snažíme se využívat ke svému prospěchu.

Neslýchané činy, nebo spíše zrada, jsou běžnými událostmi v moderních vztazích.

Poměrně často nám říkají: "Mysli na to nejhorší a nebudete se mýlit." Dobří lidé nebo ti, kteří chtějí vidět to nejlepší v jiných, jen zřídka sledují tento názor.

Vznešené srdce vždy hledá něco dobrého u člověka, nahrazuje jinou tvář, dává druhou šanci a spoléhá na důvěru. Hovoříme o tom podrobněji.

skrytý hněv a sobectví převlečený

Nedávno psycholog a výzkumník Howard Gardner byl překvapen mediální komentář, který objel svět.

Podle profesora Harvarda a odborníka na lidskou inteligenci, špatní lidé se nikdy nestanou dobrými profesionály. Mohou uspět, ale ne dokonalost.

Pro Gardnera jsou dobrými lidmi ti, kteří hledají uznání, ale svým přáním motivovaným společným dobrem a prospěchem pro všechny. Díky takovým názorům a pocitům se člověk stává dobrým profesionálem v práci.

Totéž se děje v osobních a společenských vztazích. Self-vylepšení lze dosáhnout pouze tehdy, když člověk usiluje o blaho a respekt vůči druhým prostřednictvím reciprocity.

Ti, kteří se netýkají emoční otevřenosti vůči druhým a hledají jen způsob, jak si uvědomit své sobecké zájmy, nevytvářejí vztahy.Nevystavují mosty a nezpevňují vazby.

Dalším problémem je, že lidé s dobrými a ušlechtilými úmysly v srdci si nevšimnou špatných plánů lidí kolem sebe.

skryté záměry Podle několika vědeckých studií provedenýchRobert Feldman z University of Massachusetts, 60% lidí ležet v průměru třikrát denně.

 • Data berou v úvahu mezery, nadsázku a vážnou lži, aby se setkaly s jejich osobními zájmy. Proto můžeme říci, že existují drobné výroby a velké lži. Druhý případ má nejvíce zničující účinek.
 • Někteří lidé nebudou váhat chovat se klamavě, aby převedli své skryté záměry do reality.
 • Lidské bytosti říkají, že všichni, v jednom či druhém případě, dělají něco dobrého pro ty kolem sebe. Nejčastěji se to stane, když vyjádříme náš respekt, uznání, lásku, náklonnost, přátelství ... vše, co je třeba dát dobrovolně a od duše. Lidé, kteří skrývají svůj hněv a sebectví ve svých srdcích, manipulují s ostatními, aby dosáhli svých vlastních cílů.

Existuje zřejmý nesoulad mezi jejich pravými pocity a činy. To je něco, na co se obvykle setkávají dobří lidé.

ušlechtilý srdce není čekání na osobní prospěch

Důvodem, proč mnoho lidí s dobrým srdcem ukazují důvěru, úctu a altruismus a nesnaží uspokojit své vlastní zájmy na úkor ostatních, může záviset na takových faktorech. Zlo nebo sebect se často projevuje ve skrytém chování, které je obtížné vidět nebo cítit intuitivně.

Nápadný rys dobrých lidí je schopnost vcítit

 • . Je to v první řadě pochopit emoce druhých, jako
 • jmění, štěstí, potřebuje pocity ... lidský mozek nebývá „empathizes vztek nebo sobectví.“ Proto si je člověk nevšimne.Další skutečnost, kterou je třeba mít na paměti: Když někdo hledá způsoby, jak tě používat, použije jemné umění podvodu a manipulace.
 • Obvykle tato osoba se snaží probudit pocit něhy, přátelství a mnoho pozitivních emocí nás chytit na jejich léčky.
 • Doporučené čtení: " Emocionální manipulace: Rozpoznávání a vyhýbání se

"To je bezpochyby poměrně komplikovaný proces.Zklamání

Srdce dobrého člověka je často zklamáním. Téměř nikdo nemůže na svém radaru zaznamenat žádné špatné úmysly.

Obvykle je zklamání ještě větší. Jsme zklamaný, protože jsme způsobil bolest a také naštvaný na sebe za to, že bylo příliš naivní.

 • Než uděláte mučedníků tohoto typu destruktivního myšlení, musíte se naučit vnímat, co se stalo jako životní zkušenost.
 • Zklamání by mělo otevřít oči, ale nikdy byste jim neměli dovolit zavřít naše srdce. Pokud k tomu dojde, přestanete být sám, což je něco, co by nikdy nemělo být tolerováno.
 • Nenechte se nechat chování druhých nucen být někým, koho nejste.


  Běda je vnitřní stav, na který není nikdo připraven.

  Běda je vnitřní stav, na který není nikdo připraven.

  Pity je velmi choulostivý a komplikovaný proces, během kterého se rozloučíme s někým, kdo byl pro nás velmi důležitý. Na této osobní cestě každého člověka musí projít různými etapami, rozvíjet a vyvíjet úsilí každý den. Nicméně, pro všechny z nás, jediný způsob, jak přijmout situaci, je jediný cíl: "udělat" ten, koho velmi milujeme, nejcennějším pokladem v našich srdcích.

  (Sex a vztahy)

  Jak milovat někoho v depresi

  Jak milovat někoho v depresi

  Deprese je oslabující a nebezpečné onemocnění, které může snížit kvalitu života těch, kteří z ní trpí. Má fyzické a emocionální důsledky, které mohou být natolik závažné, aby byly považovány za poruchu. Nejsmutnější je, že depresivní člověk cítí, že nikdo nerozumí tomu, co se děje, a má tendenci být zamčený, aby necítil, že by ji odsoudil.

  (Sex a vztahy)