Giperopeka: jak pěstovat nešťastné děti


Giperopeka: jak pěstovat nešťastné děti

Sex a vztahy giperopeka - když rodiče věnovat příliš velkou pozornost svým dětem. Někteří se domnívají, že to je správný způsob, jak pěstovat dítě, zatímco jiní zanechávají celý vzdělávací systém v pochybnosti.

Jak se nemůžete věnovat pozornost podmínkám, za kterých vaše dítě narůstá a co jí ovlivňuje? Kde je hranice? Každé dítě potřebuje pozornost a neustálou péči od svých rodičů. Ale někdy je dobré vědět, kde je správná rovnováha.

Pravdou je, že pokuta by měla dodržovat limit, vést své děti a pomáhat jim v jejich osobním rozvoji a není uvězněn v emočně toxických vztahů.

Protože otcovství není stejné jako kontrola, a vzdělání není trvalým odstrašujícím prostředkem a navíc neztratí dětská křídla. Koneckonců, musí se brzy stát dospělými, schopni činit vlastní rozhodnutí a nést odpovědnost za svůj život.

Nicméně termín "hyperopie" zahrnuje mnohem více pojmů.

giperopeka a nadměrné

ochrana nejpřekvapivější vlastností tohoto typu chování a přístupu ke vzdělání je, že rodiče jsou zahrnuty v každém aspektu života svých dětí, sportovní aktivity, vzdělání, koníčky, přátele ...

Hiperbatky věří, že jsou nejlepší na světě a vychovávat své děti jsou správnější než ostatní. Nicméně, skutečná emoční a osobní rovnováha jejich dětí může být velmi daleko od toho, co štěstíje pro nejmladší.

Viz také: „5 chyb, které dělají rodiče při výchově dětí

“ giperopeki důsledky: frustrace

mohou rodiče jasnou představu o tom, co by mělo být dokonalé dítě, a sami sebe vidí jako klíč nebo výchozí bod pro toto.

Ale čas plyne a matka nebo otec si začína uvědomovat, že děti vždy neplní své ideály a to vede k pocitu frustrace.

  • Když dítě vidí zklamání v očích svých rodičů, cítí se jako ztracená nebo horší než ostatní.

Důsledky hyperopie: úzkost a stres

Je také třeba poznamenat, že hyperopie je vždy doprovázena "vzdělávací hyperaktivitou". Často rodiče dávají své děti různým kruhům, i když děti vůbec nemají rádi.

  • Postupně je začne řídit do stresu, a úroveň úzkost se stane podobnou jako u dospělých.
  • Rodiče, kteří jsou příliš zaneprázdněni se svými dětmi, jsou velmi obtížné tolerovat své chyby. Usilují o vzdělání zodpovědných lidí, kteří mají imunitu vůči chybám a selháním. A to není možné.

Důsledky hyperopie: neschopnost porazit

  • Každý život dítěte musí být okamžitý, když je poražena. Takže se dítě může poučit ze svých vlastních chyb.
  • Děti, které vyrůstaly pod hyperopií, se samy stávají soudci. Ty ty bar uložíte tak vysoko, že když si uvědomí jeho nereálnost, jsou ponořeny do deprese a začnou se zničovat.

Další informace o tom, jak jak rozvíjet cit dítě

Péče o děti pod správnou konfiguraci přispívá k jeho odpovědnosti

Podle výzkumu, řízený u univerzity královny v. Ontario (Kanada), jeden z nejvážnějších důsledků giperopeki se že děti ve věku od 7 do 12 let téměř nevědí, co hrát na ulici a komunikovat se svými přáteli. Jsou nešťastní.Chápeš, že vychování dítěte je především obhajováno. Ochrana by však měla vycházet z následujících zásad.

chránit je tak, že se cítí v bezpečí a ne „podřadnou“

rodičovství v závislosti na správné nastavení znamená, že vaše dítě rozpoznat a podporovat rozvoj pozitivní vnímání sebe sama.

  • Pokud rodiče léčit dítě jako osobu a chránit ji, bude to lepší
  • sebevědomí, nebojí se vyrostou a stanou se zralé a zodpovědné.Protect jim dávat rady, ale umožňuje, aby se chyby

chránit své děti tak, že netrpí frustrace, a ne nechat vystoupit na správnou cestu, ale vždy podporovat osobní volby a umožňuje, aby se chyby, takže se můžeme učit .

chránit je tak, že vědí, že vždy ukončit svou roli

napájení a komunikaci s dítětem neocenitelné, a to zejména v prvních letech. Ale jakmile je sedm nebo osm, je na čase udělat obrovský krok směrem k zralému životu.

To je, když začnou bránit jejich práva a tvoří porozumění spravedlnosti a morálky. V této chaotické fázi, před začátkem dospívání, děti mohou začít rozhodovat, které vás překvapí.

  • Vždy je poslouchejte a učíte každý den,
  • že aby byli svobodní, měli by být zodpovědní . Koneckonců, výsady vždy přebírají určité povinnosti.Je třeba podporovat typ učení založený na zkušenostech a nikoliv na hyperbole.

Je třeba vzpomenout.


„Chci být sám, ale s vámi“ - Virová dopis

„Chci být sám, ale s vámi“ - Virová dopis

Sex a vztahy: „Chci být sám, ale s vámi“ - dopisu, který v poslední době šíří po celém světě prostřednictvím internetu. Možná jeden z důvodů pro jeho neuvěřitelnou popularitu je jasné prohlášení o úmyslu (sexuální a non-sexuální) týkající se pravidel vztahu. Bez ohledu na to, zda je váš obsah opravdu blízko k vám, když čtete tento dopis, uvědomíte si, že skutečnou polovinou je osoba, s níž můžete být celý svůj život.

(Sex a vztahy)

Můžete kreslit lidi, kteří mají svou kopii Sex a vztahy

Můžete kreslit lidi, kteří mají svou kopii Sex a vztahy

Jak můžete očekávat, že lidé vás respektovat, pokud respektují sami? Nezapomeňte, že přitahujete lidi, kteří jsou rozšířením vaší osobnosti. Přitahujete pouze ty lidi, kteří jsou vaší kopií. To může být těžké rozpoznat, ale budete vyzváni tyto jedovaté lidem ve vašem životě. nemusíte hledat, ale energii, kterou vyzařuje, zapojit lidi, které chcete oslovit.

(Sex a vztahy)