Giperopeka: jak pěstovat nešťastné děti


Giperopeka: jak pěstovat nešťastné děti

Sex a vztahy giperopeka - když rodiče věnovat příliš velkou pozornost svým dětem. Někteří se domnívají, že to je správný způsob, jak pěstovat dítě, zatímco jiní zanechávají celý vzdělávací systém v pochybnosti.

Jak se nemůžete věnovat pozornost podmínkám, za kterých vaše dítě narůstá a co jí ovlivňuje? Kde je hranice? Každé dítě potřebuje pozornost a neustálou péči od svých rodičů. Ale někdy je dobré vědět, kde je správná rovnováha.

Pravdou je, že pokuta by měla dodržovat limit, vést své děti a pomáhat jim v jejich osobním rozvoji a není uvězněn v emočně toxických vztahů.

Protože otcovství není stejné jako kontrola, a vzdělání není trvalým odstrašujícím prostředkem a navíc neztratí dětská křídla. Koneckonců, musí se brzy stát dospělými, schopni činit vlastní rozhodnutí a nést odpovědnost za svůj život.

Nicméně termín "hyperopie" zahrnuje mnohem více pojmů.

giperopeka a nadměrné

ochrana nejpřekvapivější vlastností tohoto typu chování a přístupu ke vzdělání je, že rodiče jsou zahrnuty v každém aspektu života svých dětí, sportovní aktivity, vzdělání, koníčky, přátele ...

Hiperbatky věří, že jsou nejlepší na světě a vychovávat své děti jsou správnější než ostatní. Nicméně, skutečná emoční a osobní rovnováha jejich dětí může být velmi daleko od toho, co štěstíje pro nejmladší.

Viz také: „5 chyb, které dělají rodiče při výchově dětí

“ giperopeki důsledky: frustrace

mohou rodiče jasnou představu o tom, co by mělo být dokonalé dítě, a sami sebe vidí jako klíč nebo výchozí bod pro toto.

Ale čas plyne a matka nebo otec si začína uvědomovat, že děti vždy neplní své ideály a to vede k pocitu frustrace.

  • Když dítě vidí zklamání v očích svých rodičů, cítí se jako ztracená nebo horší než ostatní.

Důsledky hyperopie: úzkost a stres

Je také třeba poznamenat, že hyperopie je vždy doprovázena "vzdělávací hyperaktivitou". Často rodiče dávají své děti různým kruhům, i když děti vůbec nemají rádi.

  • Postupně je začne řídit do stresu, a úroveň úzkost se stane podobnou jako u dospělých.
  • Rodiče, kteří jsou příliš zaneprázdněni se svými dětmi, jsou velmi obtížné tolerovat své chyby. Usilují o vzdělání zodpovědných lidí, kteří mají imunitu vůči chybám a selháním. A to není možné.

Důsledky hyperopie: neschopnost porazit

  • Každý život dítěte musí být okamžitý, když je poražena. Takže se dítě může poučit ze svých vlastních chyb.
  • Děti, které vyrůstaly pod hyperopií, se samy stávají soudci. Ty ty bar uložíte tak vysoko, že když si uvědomí jeho nereálnost, jsou ponořeny do deprese a začnou se zničovat.

Další informace o tom, jak jak rozvíjet cit dítě

Péče o děti pod správnou konfiguraci přispívá k jeho odpovědnosti

Podle výzkumu, řízený u univerzity královny v. Ontario (Kanada), jeden z nejvážnějších důsledků giperopeki se že děti ve věku od 7 do 12 let téměř nevědí, co hrát na ulici a komunikovat se svými přáteli. Jsou nešťastní.Chápeš, že vychování dítěte je především obhajováno. Ochrana by však měla vycházet z následujících zásad.

chránit je tak, že se cítí v bezpečí a ne „podřadnou“

rodičovství v závislosti na správné nastavení znamená, že vaše dítě rozpoznat a podporovat rozvoj pozitivní vnímání sebe sama.

  • Pokud rodiče léčit dítě jako osobu a chránit ji, bude to lepší
  • sebevědomí, nebojí se vyrostou a stanou se zralé a zodpovědné.Protect jim dávat rady, ale umožňuje, aby se chyby

chránit své děti tak, že netrpí frustrace, a ne nechat vystoupit na správnou cestu, ale vždy podporovat osobní volby a umožňuje, aby se chyby, takže se můžeme učit .

chránit je tak, že vědí, že vždy ukončit svou roli

napájení a komunikaci s dítětem neocenitelné, a to zejména v prvních letech. Ale jakmile je sedm nebo osm, je na čase udělat obrovský krok směrem k zralému životu.

To je, když začnou bránit jejich práva a tvoří porozumění spravedlnosti a morálky. V této chaotické fázi, před začátkem dospívání, děti mohou začít rozhodovat, které vás překvapí.

  • Vždy je poslouchejte a učíte každý den,
  • že aby byli svobodní, měli by být zodpovědní . Koneckonců, výsady vždy přebírají určité povinnosti.Je třeba podporovat typ učení založený na zkušenostech a nikoliv na hyperbole.

Je třeba vzpomenout.


11 Důvodů bolesti během sexuálního styku

11 Důvodů bolesti během sexuálního styku

ŽEny často pocit bolesti během sexu, , které mohou zasahovat do sexuálního uspokojení. Podle amerického kongresu porodníků a gynekologů se 3 ze 4 žen, které mají sex, necítí při sexu žádné nepohodlí. Tato bolest nebo nepohodlí se často vyskytuje v orgánech vnějších pohlavních orgánů nebo ve vagině. Tato bolest nebo nepohodlí se často rozšiřují do pasu, pánve a dokonce i dělohy a močového měchýře.

(Sex a vztahy)

Někdy my všichni potřebujeme péči

Někdy my všichni potřebujeme péči

Sex a vztahy pečující dotek - to je mnohem víc než jen gesto více než styku s kůží s pokožkou. Lišák - druh jazyka, který dává pocit fyzické a psychické pohodlí. Jednoduše řečeno, může krmivo cítit emoce. Někteří lidé nemají praxi, jiní se bojí. Kupodivu, ale z důvodu neschopnosti či neochoty udělat ke splnění citové pouto, že další krok může způsobit bolest a dokonce chybět v životě.

(Sex a vztahy)