Toxické Chování rodiče nejsou vědomi


Toxické Chování rodiče nejsou vědomi

Sex a vztahy Když se děti narodí, nemají připravené instrukce, které by nás naučila, že jsou nejlepšími rodiči. Ve skutečnosti se mnozí z nás dostávají do toxických vztahů, které nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte.

Rodiče se vždy snaží přinést své děti nejlépe.

Ale někdy si nejsou plně vědomi toho, že vykazují toxické chování, které může způsobit více škod než dobro. Právě v tomto kontextu se soustředíme v tomto článku s nadějí, že otevíráme oči k realitě, kterou často nevidíme.

Toxické vzorce chování rodičů

Ačkoli tomu možná nevěříte, jen dobré úmysly nestačí. Musíte být sebekritičtí a uvědomujete si, jak zjistit toxické chování, které může mít vliv na vaše děti.

To může ovlivnit jejich sebevědomí více než cokoliv jiného, ​​což vede k vážným problémům v budoucnu.

Jsou rodiče vinni z tohoto toxického chování? Ne Někdy prostě "kopírují" vše, co viděli, co rodiče dělají, protože nejsou žádné kurzy rodičovství.

Toto je stráž, který se učí z vlastní zkušenosti.

To je důvod, proč budeme mluvit o 7 toxických vzorcích chování, které si můžete všimnout sami. Je velmi důležité být upřímný a nespochybňovat, že děláte totéž. Přemýšlejte o tom, jak důležité je vaše dítě. Pojď dál!

  1. Jste velmi kritický

Často je obtížné vidět, jak kritické jste pro děti. Je dobré, že poukazujete na chyby, protože jim pomáhá měnit a pochopit, kde se mýlí.

Ale musíte také pochopit, že stálé kritiky není užitečné. Nadměrná kritika může dělat děti nejistá sama o sobě, takže nevěří ve vlastní schopnosti a silné stránky.

  1. Ty je potrestáte negativními emocemi

Často děláme rozdíl mezi pozitivními a negativními emocemi, zatímco mnoho negativních emocí je vlastně pozitivní. Strach může například zachránit životy v určité situaci.

Proto potřebujete vaše dítě vyjádřit své emoce. Nechte ho plakat, nech je smutný. Pokud se bojí, nech to ukáže. Potlačení emocí je vždy špatné, protože dříve nebo později všechno půjde. Rozhodnete se pro ně

  1. Děti jsou děti, ale to neznamená, že nemohou mít svůj vlastní hlas. Existují některá rozhodnutí, která musí rodiče zasáhnout, ale často to nemusí dělat!

Nechte své děti rozhodovat, že mohou dělat.

Posílí jejich důvěru. je vyděsit

  1. Děti musí žít v bezpečném prostředí plném důvěryhodnosti,

, kde jim na patách nepřijde vytrvalý strach. Děti mohou dělat chyby, aby prozkoumaly a prožily život. Pokud se bojí, stanou se nejistými a vyděšenými. Je velmi důležité, abyste nevzbuzovali strach z dětí, protože život ve strachu není vůbec žádný život.

Není to jejich vina

  1. Někdy

rodiče převracejí negativní na své děti, je nutí, aby se cítili zodpovědní za to, za co skutečně nejsou zodpovědní. Může okamžitě způsobit velké problémy. Mohou zničit vinu. Nikdo by neměl donutit někoho, aby se cítil vinen, zejména rodiče svých dětí.

Láska je bezpodmínečná

  1. To je velká chyba, kterou dělají rodiče, aniž by to věděli.

Láska rodičů k dětem by neměla mít podmínky a závisí na úspěchu dítěte nebo jejím chování. Díky tomu bude mít pocit, že si nezaslouží být milován, a tento pocit po celém svém životě bude mít.

Neurčujete hranice

  1. Někdy se to stane, když máte několik dětí, nebo když nemáte v plánu stanovit limity. To je chyba.

Děti potřebují hranice, které je udržují v bezpečí , když se setkají s celým světem. Tato omezení jsou užitečná

, protože bez nich se děti mohou začít chovat negativně a diskrétně.Pokud vy jako rodiče zjistíte některé z těchto toxických vzorců chování nebo pokud je zjistíte od svých rodičů, je velmi důležité tyto modely změnit a nikdy je nikdy opakovat.

Vzděláváte lidi, kteří budou nuceni

žít v tomto světě a komunikovat s ostatními. Žádná z těchto forem chování nezmírní jejich životy, ale spíše to ztíží. Takže od dnešního dne se začneme vyhýbat všem těmto toxickým chováním.


Spárována důležité být rovný a musí být dobrý tým

Spárována důležité být rovný a musí být dobrý tým

Sex a vztahy Někteří celý život hledal svou spřízněnou duši, jedinou osobou, která má stejné preference, záliby a zvyky. Ve skutečnosti, co je nejdůležitější, ať to zkusí a bude tým. Možná jeden partner rád chodí do restaurace na večeři, a jiný jíst doma, nebo někdo rád sport, zatímco jiný by bylo lepší se podíval romantický film.

(Sex a vztahy)

Charakteristika toxické lásky

Charakteristika toxické lásky

Toxická láska se projevuje ve vztazích mnohem víc, než si myslíme. Provádí tyto vztahy prostřednictvím hořkosti a téměř vždy pokračuje v budoucnu a vede k prasknutí. To se však může stát, protože nás taková láska učil. Jsme spokojeni s toxickou láskou prostřednictvím našich strachů, nadějí, snů a poněkud chybných přesvědčení.

(Sex a vztahy)