Toxické Chování rodiče nejsou vědomi


Toxické Chování rodiče nejsou vědomi

Sex a vztahy Když se děti narodí, nemají připravené instrukce, které by nás naučila, že jsou nejlepšími rodiči. Ve skutečnosti se mnozí z nás dostávají do toxických vztahů, které nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte.

Rodiče se vždy snaží přinést své děti nejlépe.

Ale někdy si nejsou plně vědomi toho, že vykazují toxické chování, které může způsobit více škod než dobro. Právě v tomto kontextu se soustředíme v tomto článku s nadějí, že otevíráme oči k realitě, kterou často nevidíme.

Toxické vzorce chování rodičů

Ačkoli tomu možná nevěříte, jen dobré úmysly nestačí. Musíte být sebekritičtí a uvědomujete si, jak zjistit toxické chování, které může mít vliv na vaše děti.

To může ovlivnit jejich sebevědomí více než cokoliv jiného, ​​což vede k vážným problémům v budoucnu.

Jsou rodiče vinni z tohoto toxického chování? Ne Někdy prostě "kopírují" vše, co viděli, co rodiče dělají, protože nejsou žádné kurzy rodičovství.

Toto je stráž, který se učí z vlastní zkušenosti.

To je důvod, proč budeme mluvit o 7 toxických vzorcích chování, které si můžete všimnout sami. Je velmi důležité být upřímný a nespochybňovat, že děláte totéž. Přemýšlejte o tom, jak důležité je vaše dítě. Pojď dál!

  1. Jste velmi kritický

Často je obtížné vidět, jak kritické jste pro děti. Je dobré, že poukazujete na chyby, protože jim pomáhá měnit a pochopit, kde se mýlí.

Ale musíte také pochopit, že stálé kritiky není užitečné. Nadměrná kritika může dělat děti nejistá sama o sobě, takže nevěří ve vlastní schopnosti a silné stránky.

  1. Ty je potrestáte negativními emocemi

Často děláme rozdíl mezi pozitivními a negativními emocemi, zatímco mnoho negativních emocí je vlastně pozitivní. Strach může například zachránit životy v určité situaci.

Proto potřebujete vaše dítě vyjádřit své emoce. Nechte ho plakat, nech je smutný. Pokud se bojí, nech to ukáže. Potlačení emocí je vždy špatné, protože dříve nebo později všechno půjde. Rozhodnete se pro ně

  1. Děti jsou děti, ale to neznamená, že nemohou mít svůj vlastní hlas. Existují některá rozhodnutí, která musí rodiče zasáhnout, ale často to nemusí dělat!

Nechte své děti rozhodovat, že mohou dělat.

Posílí jejich důvěru. je vyděsit

  1. Děti musí žít v bezpečném prostředí plném důvěryhodnosti,

, kde jim na patách nepřijde vytrvalý strach. Děti mohou dělat chyby, aby prozkoumaly a prožily život. Pokud se bojí, stanou se nejistými a vyděšenými. Je velmi důležité, abyste nevzbuzovali strach z dětí, protože život ve strachu není vůbec žádný život.

Není to jejich vina

  1. Někdy

rodiče převracejí negativní na své děti, je nutí, aby se cítili zodpovědní za to, za co skutečně nejsou zodpovědní. Může okamžitě způsobit velké problémy. Mohou zničit vinu. Nikdo by neměl donutit někoho, aby se cítil vinen, zejména rodiče svých dětí.

Láska je bezpodmínečná

  1. To je velká chyba, kterou dělají rodiče, aniž by to věděli.

Láska rodičů k dětem by neměla mít podmínky a závisí na úspěchu dítěte nebo jejím chování. Díky tomu bude mít pocit, že si nezaslouží být milován, a tento pocit po celém svém životě bude mít.

Neurčujete hranice

  1. Někdy se to stane, když máte několik dětí, nebo když nemáte v plánu stanovit limity. To je chyba.

Děti potřebují hranice, které je udržují v bezpečí , když se setkají s celým světem. Tato omezení jsou užitečná

, protože bez nich se děti mohou začít chovat negativně a diskrétně.Pokud vy jako rodiče zjistíte některé z těchto toxických vzorců chování nebo pokud je zjistíte od svých rodičů, je velmi důležité tyto modely změnit a nikdy je nikdy opakovat.

Vzděláváte lidi, kteří budou nuceni

žít v tomto světě a komunikovat s ostatními. Žádná z těchto forem chování nezmírní jejich životy, ale spíše to ztíží. Takže od dnešního dne se začneme vyhýbat všem těmto toxickým chováním.


Neatraktivní, že jste tlačí na ostatní

Neatraktivní, že jste tlačí na ostatní

Sex a Vztah My všichni mají tendenci se snaží být krásné, laskavý, ohleduplný a soucitní lidé, ale tam jsou některé návyky, které ve skutečnosti způsobí, že vaše neatraktivní. ○ Některé projevy chování mohou být neatraktivní, nepříjemné nebo nepřístupné. Pokud se postaráte o jejich zlepšení, bude váš kruh přátel růst a budete se vyvíjet jako osoba.

(Sex a vztahy)

4 Důvody a situace, kdy byste neměli mít sex

4 Důvody a situace, kdy byste neměli mít sex

Sex a vztahy Sex - to je v pořádku, a kromě toho zlepšuje zdravotní muže. To je důvod, proč nemá smysl utlačovat vaši touhu nebo nemít si fyzickou intimitu. Jakkoli jsme neměli hovořit o výhodách a význam sexu, pravdou je, že všechno má svá negativa, a to také není výjimkou. můžete nyní článek o Osm znamení, že vaše tělo prahne sex 1.

(Sex a vztahy)